หินฝุ่น

หินฝุ่น

หินฝุ่น

หินฝุ่น เป็นหินที่คัดขนาดที่เล็กกว่า 5 มิลลิเมตรลงมา  โดยมากมักใช้กับงานอัดอิฐบล็อกหรือใช้ทำเป็นส่วนผสมงานแอสฟัลต์