หิน 3/8

หิน3/8

หิน3/8     หิน3/8

หิน 3/8

หิน 3/8 หรือที่เรียกว่า หินเกล็ด มีขนาดเฉลี่ย 3/8 นิ้ว หรือประมาณ 8-10 มิลลิเมตร โดยมากใช้เป็นส่วนผสมงานแอสฟัลต์ งานก่อสร้างทั่วไป ลาดปูพื้น หรือตกแต่งสวน โรยทางเดิน และใช้งานอื่นๆ