หิน 1/1

หิน1/1

หิน1/1     หิน1/1

หิน 1/1

หิน 1/1 หรือ หินเบอร์ 1 ใช้ผสมคอนกรีต