หินใหญ่ 5/8

หินใหญ่5/8

หินใหญ่ 5/8

คือหินที่ผ่านการโม่ในขั้นแรก พร้อมที่จะผ่านการบดย่อยในขั้นตอนที่ 2 และคัดขนาดเพื่อเป็นหินก่อสร้างเบอร์ต่างๆ ต่อไปโดยทั่วไปหินอุโมงค์จะมีขนาดคละกันไป แต่ไม่เกิน 10 นิ้ว ใช้ในการก่อกำแพง ตกแต่งประดับ และงานอื่นๆ