หินใหญ่

หินใหญ่

หินใหญ่     หินใหญ่

หินใหญ่

หินใหญ่ คือหินที่ยังไม่ผ่านการบดย่อยโม่ เพียงขนส่งมาจากเหมืองหิน จึงทำให้มีขนาดคละกันไป รวมถึงขนาดหินใหญ่ ซึ่งเหมาะกับงานก่อสร้าง กำแพง เขื่อนทำนบ งานชลประทาน และงานตกแต่งสวนเพื่อความสวยงามทั่วไป