ทรายหยาบ

ทรายหยาบ

ทรายหยาบ     ทรายหยาบ

ทรายหยาบ

เป็นทรายเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยม แง่มุม แข็งแรงดี เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต เช่น โครงสร้างสะพาน อาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกั้นดิน ฐานราก เป็นต้น