ทรายถม

 ทรายถม

ทรายถม

ใช้สำหรับปรับพื้นก่อนเทพื้น ใส่ถุงกันน้ำท่วม ถมที่ และงานอื่นๆ