หิน 3/4

หิน3/4

หิน3/4     หิน3/4

หิน 3/4

เป็นหินที่มีขนาดเฉลี่ย 3/4 นิ้ว หรือประมาณ 8-20 มิลลิเมตร เป็นหินที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป โดยเฉพาะงานผสมคอนกรีตและงานแอสฟัลต์ สำหรับทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เทพื้น ทำถนน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ